TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2019 theo kết quả học tập THPT tại Phân hiệu TP.HCM
Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2019 theo kết quả học tập THPT tại Phân hiệu TP.HCM