TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Thông tin tuyển sinh
Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh 2018
Tổng hợp thông báo, kế hoạch, phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh...
Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh 2018
Các tiêu chuẩn, ngưỡng và điều kiện nộp hồ sơ, các phương thức xét tuyển
Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh 2018
Thông tin về chế độ ưu đãi, học phí, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm ...