TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Đăng ký xét tuyển (học bạ) trực tuyến

THÔNG BÁO Hệ thống đăng ký xét tuyển học bạ online tạm thời không hoạt động. Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ online sẽ được công bố trên website trong thời gian sớm nhất.