TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Phương thức xét tuyển

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 dựa vào Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 và Kết quả học tập lớp 12 (dựa vào học bạ THPT). Chi tiết các phương án xét tuyển như sau:

I. Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Mã trường: DNV

II. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

III. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước.

IV. Phương thức tuyển sinh:

1. Bậc Đại học

1.1. Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018)

a) Tuyển sinh đợt 1

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 03/8/2018 đến 17h00 ngày 05/8/2018

- Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT
 • Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên
 • Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường

b) Tuyển sinh các đợt bổ sung tiếp theo:

+ Đợt bổ sung lần 1: Từ ngày 22/8/2018 đến 17h00 ngày 24/8/2018

+ Đợt bổ sung lần 2: Từ ngày 11/9/2018 đến 17h00 ngày 13/9/2018

1.2. Phương thức 2 (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 - Học bạ THPT)

a) Tuyển sinh đợt 1

- Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 18/7/2018 đến 17h00 ngày 03/8/2018

- Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT (thời gian học 03 năm liên tục)
 • Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên
 • Điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển (năm học lớp 12) phải đạt từ 6.0 điểm trở lên.

b) Tuyển sinh các đợt bổ sung tiếp theo (nếu có): Nếu chưa đủ chỉ tiêu, Trường sẽ thông báo cụ thể trên website của Trường (http://truongnoivu.edu.vn hoặc http://tuyensinh.truongnoivu-csmn.edu.vn)

2. Bậc Cao đẳng

2.1. Thời gian (bao gồm cả 02 phương thức)

a) Tuyển sinh đợt 1: Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 18/7/2018 đến 17h00 ngày 28/7/2018

b) Tuyển sinh bổ sung

+ Đợt bổ sung lần 1: Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 26/8/2018 đến 17h00 ngày 28/8/2018

+ Đợt bổ sung lần 2: Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 09/9/2018 đến 17h00 ngày 11/9/2018

2.2. Điều kiện xét tuyển:

- Phương thức 1 (xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia):

 • Tốt nghiệp THPT
 • Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên
 • Tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 9,0 điểm trở lên

- Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 - Học bạ THPT):

 • Tốt nghiệp THPT
 • Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên
 • Điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển (năm học lớp 12) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a. Xét tuyển theo phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

- Phiếu xét tuyển (theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

b. Xét tuyển theo phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ lớp 12)

- Phiếu xét tuyển (Mẫu 01-ĐKXT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

- Học bạ THPT (bản phô tô có chứng thực).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được cho vào một túi đựng hồ sơ.

V. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên

Địa chỉ: Số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3895. 2372

Email: tuyensinhdhnv2@gmail.com

Website: tuyensinh.truongnoivu-csmn.edu.vn