TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Thông báo tuyển sinh đại học, đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2019, học tại Phân hiệu TP.HCM
Thông báo tuyển sinh đại học, đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2019, học tại Phân hiệu TP.HCM