TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2018
Đối phó với "gian lận công nghệ cao" của sĩ tử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ra sao?
Đối phó với "gian lận công nghệ cao" của sĩ tử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ra sao?
Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, chủ yếu là lớp 12; nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình phổ thông hiện hành. Năm nay, Bộ đã công bố đề thi tham khảo từ ngày 24/01/2018, do vậy không gây sốc hay xáo trộn.