TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2018
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018

1. Mức điểm trúng tuyển Đại học

Xem chi tiết tại đây

2. Mức điểm trúng tuyển Cao đẳng

Xem chi tiết tại đây

3. Mọi liên hệ, xin vui lòng liên hệ: 0283 984 8818 - 0283 984 9865