TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2018
Thông báo Hồ sơ, địa điểm, thời gian đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018
Thông báo Hồ sơ, địa điểm, thời gian đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018