TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2019
Những điều cần biết về đào tạo ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước
Giới thiệu ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giới thiệu đôi điều cần biết về các ngành Luật và Quản lý nhà nước của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

1. Ngành Luật

2. Ngành Quản lý nhà nước

3. Thông tin tuyển sinh

Xem tại đây