TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2018
Danh sách trúng tuyển Đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2018 theo kết quả THPT
Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2018 theo kết quả THPT

Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2018 theo kết quả THPT

Xem chi tiết tại đây