TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2018
[Cập nhật ngày 16.7.2018] Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2018
Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội