TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINh
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY 2018
Thông báo
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2018
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2018Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2018
Danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng bổ sung đợt 1 năm 2018
Danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng bổ sung đợt 1 năm 2018Danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng bổ sung đợt 1 năm 2018
Danh sách hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển bổ sung đợt 1
Danh sách hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển bổ sung đợt 1Danh sách hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển bổ sung đợt 1
Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, đã xác nhận nhập học đợt 1 năm 2018
Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, đã xác nhận nhập học đợt 1 năm 2018Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, đã xác nhận nhập học đợt 1 năm 2018
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng đợt 2 năm 2018
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng đợt 2 năm 2018Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng đợt 2 năm 2018
Thông báo dự kiến tuyển sinh bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018
Thông báo dự kiến tuyển sinh bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018Thông báo dự kiến tuyển sinh bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018
Danh sách trúng tuyển Đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2018 theo kết quả THPT
Danh sách trúng tuyển Đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2018 theo kết quả THPTDanh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 năm 2018 theo kết quả THPT
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018
Đang xem từ 1 đến 8 trong 17 thông báo (3 trang)